top of page
Wie zijn wij?

Wij zijn een groep betrokken vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het voorkomen van financiële problemen en armoede en het helpen oplossen van bestaande financiële problemen. Onze groep bestaat uit mensen die uit eigen ervaring weten wat het betekent om financieel in de knel te zitten en mensen die vanuit sociale betrokkenheid mee doen. Wij zijn door cursussen en trainingen goed bekend met schuldhulpverlening en hulp bij budgettering. Daarnaast onderhouden we goede contacten met diverse professionele hulpverleners. Onze coördinator is sociaal werker en HBO docent schuldhulpverlening. Ons doel is om inwoners van onze gemeente te helpen om weer grip op hun financiële situatie te krijgen. Dat doen we door informatie te geven, adviezen aan te reiken of te ondersteunen bij procedures. Privacy is voor ons heel belangrijk en we houden geen dossiers bij. De Werkplaats is gelieerd aan Partners In Welzijn maar werkt autonoom dus onder eigen leiding.

lijn.png
bottom of page